به سايت هادی روحانی خوش آمديد

بیوگرافی

تاريخ تولد: 1360             محل تولد: بجنورد

رشته تحصیلی دیپلم: رياضي و فيزيک                                 محل تحصیل: دبيرستان نمونه شهيد بهشتی بجنورد(1377-1374)

رشته تحصیلی کارشناسی: تربيت بدني و علوم ورزشي        محل تحصیل: دانشگاه کردستان(1384-1380)     

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: فيزيولوژی ورزشی             محل تحصیل: دانشگاه گيلان (1386-1384)  

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: تاثير کم آبی بر اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات در حين فعاليت        

عنوان رساله دکتری:  اثر کاهش وزن ناشی از دو شدت متفاوت تمرینات استقامتی بر بیان mRNA پروتئین جفت نشده 3 (UCP3) و نقش لپتین و FFA پلاسما در موش های چاق

مقالات علمی پژوهشی

عنوان مقاله

نشریه

سال چاپ

تاثير كمآبي بر حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) و شدت فعاليت متناسب با MFO (Fatmax) دانلود

المپيك شماره 44

(علمی پژوهشی)

1387

مقايسه ميزان اكسيداسيون چربي در دامنه شدتهاي فعاليت دويدن در دانشجويان پسر غير ورزشكار دانلود

المپيك شماره 45

(علمی پژوهشی)

1387

مقايسه حداکثر اکسيداسيون جربي بين زنان و مردان غير ورزشکار  دانلود

المپيك شماره 50

(علمی پژوهشی)

1389

پاسخ فشار خون پس از فعالیت به دو روش مختلف تمرین مقاومتی (دونوبتی و فوقنوبت)

پژوهش در علوم ورزشی (علمی پژوهشی)

1389

The effect of rapid weight loss on lactate response and stability of cardiovascular system in well-trained wrestlers

MEDICINA DELLO SPORT

(ISI)

In progress

The Effect of aerobic training on glycemic control, fitness, and cardiovascular risk factors in patients with mild and severe NIDDM

MEDICINA DELLO SPORT

(ISI)

In progress

Effects of very short rest periods on testosterone to cortisol ratio during heavy resistance exercise in men

 

In progress

مقالات متعدد دیگری نیز در حال حاضر در مرحله داوری یا نگارش می باشند.کتاب ها
بیوشیمی ورزشی
انتشارات سمت
چاپ دوم
فيزيولوژي صخره نوردي
انتشارات بامداد کتاب
كشش تسهيل شده
 انتشارات دانشگاه آزاد


تغذیه ورزشی
انتشارات حتمی

تغذیه ورزشی

   

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در همایش ها

عنوان مقاله

همایش

نوع ارائه

تاثير برنامه آمادگي جسماني بر روي آمادگي عمومي بدن دانشجويان پسر ترم اول رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه كردستان

دومين همايش دانشجوئي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، مرداد 83

سخنراني

اثر 6 هفته تمرين هوازي به همراه مصرف مكمل ويتامين C بر VO2max دانشجويان پسر

پنجمين كنگره پزشكي ورزشي ايران، آكادمي ملي المپيك، خرداد ماه 86

پوستر

آزمونهاي ارزيابي آمادگي قلبي- تنفسي

دهمين همايش علمي-دانشجوئي دانشگاه گيلان، ارديبهشت ماه 85

سخنراني

كم آبي در ورزشكاران و نوشابه هاي ورزشي

يازدهمين همايش علمي-دانشجوئي دانشگاه گيلان، دي ماه 85

سخنراني

مقايسه ميزان اكسيداسيون چربي در دامنه اي از شدت هاي فعاليت در دانشجويان پسر غيرورزشكار

ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، جزيره كيش، اسفند 86

سخنراني

بررسي و مقايسه هزينه انرژي راه رفتن در دامنه ي از سرعتها بين زنان چاق و زنان با وزن طبيعي

ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، جزيره كيش، اسفند 86

پوستر

بررسي مقايسه اي آثار فيزيولوژيکي حمل 3 مدل مختلف ارگونوميکي از کيف هاي مدرسه اي در دانش آموزان

نخستين کنفرانس بين المللي ارگونومي ايران، تهران، ارديبهشت 87

سخنراني

تاثير كمآبي بر حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) و شدت فعاليت متناسب با MFO (Fatmax)

اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه رازی کرمانشاه، اسفند 87

پوستر

مقايسه حداکثر اکسيداسيون چربي بين زنان و مردان غير ورزشکار

نهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفندماه 87

سخنراني

 

تاثیر کوتاه مدت مصرف ترکیبی مکمل HMB و کراتین بر عملکرد بیهوازی و شاخصهای آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه 88، تهران

سخنراني

تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون های انعطاف پذیری، توانی و چابکی فوتبالیستها

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه 88، تهران

سخنراني

مقایسه دو نوع تکنیک ماساژ، مدت کشش ایستا و ترکیبی ماساژ و کشش اندام تحتانی بر عملکرد آزمونهای انعطافپذیری، توانی و چابکی فوتبالیستهای باشگاهی (پذیرش شده)

اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، هتل المپیک

پوستر

اثر پیچخوردگی یک جانبه مچ پابرآزمونهای عملکردی-اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیستها ووالیبالیستها (پذیرش شده)

اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، هتل المپیک

سخنراني

نسبت فعالیت عضلات موضعی و عمومی شکم حین تمرین ثبات دهنده پل زدن به پشت (پذیرش شده)

اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، هتل المپیک

سخنراني

پاسخ ضربان قلب، فشار خون و لاکتات به کاهش وزن سریع ناشی از سونا در کشتیگیران زبده (پذیرش شده)

اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، هتل المپیک

پوستر

بررسی تغییرات قلبی عروقی پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی مختلف در مردان تمرین کرده (پذیرش شده)

اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، هتل المپیک

پوستر

اثر تمرین و بی تمرینی بر برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی دختران غیرورزشکار (پذیرش شده)

اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، هتل المپیک

پوستر
فعالیت های پژوهشی

 

  • مجري استاني طرح ملی، پيمايش ملي فعاليت بدني ايرانيان در خراسان، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، آذر ماه 86، مجري طرح: دكتر حميد محبي.
  • همکار اصلی طرح، تاثیر کاهش وزن سریع بر پاسخ لاکتات و پایداری دستگاه قلبی- عروقی در کشتیگیران نخبه، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، پایان یافته در سال 89.
  • همکار اصلی طرح، بررسي نگرش و گرايش مردم تبریز به فعاليت هاي بدنی و ورزشي ، دانشگاه آزاد سراب، پایان یافته در سال 89.
  • همکار اصلی طرح، پاسخ آدیپوکاین واسپین به فعالیت مقاومتی و ارتباط آن با سطوح انسولین و گلوکز خون در زنان دارای اضافه وزن، در حال اجرا.
  • همکار اصلی طرح، مقایسه تاثیر یک جلسه ویبریشن کل بدن با شدت های مختلف بر اکسیداسیون سوبسترا و غلظت پلاسمایی هورمونهای منتخب، دانشگاه گیلان، در حال اجرا.
  • مشاور آماری طرح ملی، ارائه نورم وزنی مطلوب کوله پشتی حملی برای دانش آموزان کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان یافته در سال 89.
  • مشاور پایان نامه، اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدتهای متفاوت و حجم برابر بر ترکیب و توزیع چربی بدن مردان جوان تمرین نکرده با اضافه وزن، دانشگاه گیلان، 1389.
  • مشاور پایان نامه، اثر حاد فعالیت مقاومتی اندام های فوقانی، اندام های تحتانی و کل بدن بر تغییرات فشار خون، ضربان قلب و هزینۀ اکسیژن میوکارد، دانشگاه گیلان.

 

کارگاههای تخصصی آموزشی

 آسيب شناسي ورزشي (آسيب هاي كمر در ورزشكاران)، دانشگاه اصفهان، مدرس: دكتر محمد حسين عليزاده، مرداد ماه 83.

سواد اطلاعاتي: جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي online در محيط web، دانشگاه گيلان، مدرس: يوسف سدادي، خرداد ماه 85.

انتخاب و برنامهریزی ورزشی ورزشکاران نخبه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، مدرسین: دکتر فرهاد رحمانینیا و دکتر بهمن میرزایی، دی ماه 85.

سنجش توان هوازی و بی هوازی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرسین: دکتر حمید محبی و دکتر فرهاد رحمانینیا، تهران، آبان 85.

گرم كردن و تاثير آن در عملكرد فوتبال، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 84، دانشگاه شهيد بهشتي.

فعالیت بدنی و عوامل خطرزای حمله قلبی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرسین: دکتر حمید محبی و دکتر فرهاد رحمانینیا، تهران، آذر 85.

برنامه آمادگی و تندرستی مدارس، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرسین: دکتر رحیم رمضانی نژاد و دکتر فرهاد رحمانینیا، دیماه 85.

 آشنایی با ماساژ و تکنیک های آن، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، مدرسین: دکتر حسن دانشمندی و مرتضی اکبر، دیماه 85.

 اصول مقاله نویسی علمی-پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرسین: دکتر فرهاد رحمانینیا و دکتر حبیب هنری، دیماه 86.

 داوری مقالات علمی- پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرس: دکتر فرهاد رحمانینیا، دیماه 86.

 مکملهای غذایی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرس: دکتر رامین امیرساسان، بهمن 86.

      An examination of statistical significance and confidence intervals in sports sciences data analysis، ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، جزيره كيش، مدرس : پروفسور مارک اسکات، اسفند 86.

مربیگری درجه 3 شنا،

داوري درجه 3 تنيس روي ميز،

زمینه های مورد علاقه و فعالیت های دیگر

متابولیسم ورزشی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش

 آمار و spss در تربیت بدنی

مشاوره آماری  پایان نامه ها

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

www. HADI-ROHANI.4t.com

پست الکترونیکی: h_rohani7@yahoo.com

hadirohani7@gmail.com

آدرس: رشت- کيلومتر 8 جاده قزوين- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گيلان

بازديدکنندگان محترم هرگونه پيشنهاد، انتقاد يا سوال خود را ميتوانيد از طريق ایمیل ارسال کنيد.